Hasło: Beatrycze

Źródła

Sawaniewska-Mochowa i wsp. 2000
Sawaniewska-Mochowa Z., Moch W., Poradnik Językowy. Polskie gadanie 81
Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 16
Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 65