Hasło: akwarium

Źródła

Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 33-34
Miodek 1998
Miodek J., Rozmyślajcie nad mową 197-198
Kłosińska 2013
Kłosińska K., Co w mowie piszczy 84
Kreja 2000
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. I 42
Bralczyk 2001
Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka 140
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jęz. Pol. 1990-2016
Język Polski. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 2015/3, s., 226
Bralczyk 2009
Bralczyk J., Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, 29, 72
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 79