Hasło: Dębe

Źródła

Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 352
Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 181-183
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 339
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 74