Hasło: CFO

Źródła

Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 146