Hasło: aplikować

Źródła

Miodek 2017
Miodek J., Słownik polsko@polski, tom III 191
Ruszkowski 1995
Ruszkowski M. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego 83
Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 216
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 197
Jęz. Pol. 1990-2016
Język Polski. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 2004/5, s. 340-346
Poradnia KUL
Archiwum Poradni Językowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (zasoby internetowe)
Bralczyk i wsp. 2016
Bralczyk J., Markowski A., Miodek J. Trzy po 33 193
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN