Hasło: absolutny

Źródła

Ruszkowski 1995
Ruszkowski M. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego 83
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 197, 200
Bralczyk i wsp. 2016
Bralczyk J., Markowski A., Miodek J. Trzy po 33 226
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 46