Hasło: dopuścić się

Źródła

WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 106
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 185