Hasło: dokonać

Źródła

Miodek 2010
Miodek J., Słownik polsko@polski z Miodkiem, t. I 97
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 149-150
Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 50
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 185
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 221
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 119
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 185, 219, 240
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 151
Kołodziejek (blog)
Kołodziejek E., Blog. Kurier Szczeciński
Miodek 1992
Miodek J., O języku do kamery 52
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1993/ 9-10, s. 524-537
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 59, 121
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2004
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 233-236, 276-281, 298-303
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 253, 254, 258
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN