Hasło: agrafka

Źródła

Markowski 2000
Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku 288
Miodek 2010
Miodek J., Słownik polsko@polski z Miodkiem, t. I 81
Ruszkowski 1995
Ruszkowski M. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego 81
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 17
Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 55-59
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 11
Kreja 2000
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. I 15-17
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 17, 22
Kreja 2005
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie III 26
Kreja 2005
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie III 27