Hasło: Franco

Źródła

Poradnia UZ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego (zasoby internetowe)
Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Grybosiowa 2003
Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość 106
Miodek 2007
Miodek J., Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy 227
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Poradnia UŁ
Archiwum Internetowej Poradni Językowej Uniwersytetu Łódzkiego (zasoby internetowe) oraz
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 212
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1999/8-9, s. 128-134
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 112
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN