Hasło: a

Źródła

Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 15
Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie 240-241
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Bralczyk 2001
Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka 110
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 32
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 164
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 307
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2015/2, s., 33-43
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 63
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2004
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 15
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 238-243, 250-254
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 152-153
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN