Jak działa ElBiNo

ElBiNo ma dwie podstawowe funkcje. Pozwala:

  • przeszukiwać zawartość źródeł poprawnościowych opublikowanych począwszy od 1990 roku,
  • ustalać, w którym z dostępnych źródeł zostało zarejestrowane dane słowo trudne.

ElBiNo odsyła do trzech możliwych typów lokalizacji:

  • do numeru strony w publikacji papierowej,
  • (przez link) do zasobów źródłowych w internecie,
  • do informacji o czasie (roku) rejestracji wyrazu w archiwach poradni językowych.

Przy wyrazach omawianych w „Poradniku Językowym” lub „Języku Polskim” znajdują się informacje skrócone, tzn. bez nazwiska autora i tytułu artykułu. Podane są jedynie nazwa czasopisma, rok i zeszyt oraz numery stron (np. Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1999/8-9, s. 128-134), a jeśli dany zeszyt jest zdygitalizowany – także link do niego.

Nieco inny jest dostęp do zasobów poradni językowej Uniwersytetu Śląskiego. W tym wypadku aplikacja odsyła więc nie do miejsca w sieci, w którym omówione jest dane hasło, lecz do strony z wyszukiwarką poradni i dopiero tam, po powtórnym wpisaniu hasła, użytkownik może odnaleźć interesujący go wyraz.

ElBiNo działa nie tylko jako prosta wyszukiwarka. Można ją wykorzystać także jako indeks wyrazów trudnych porządkowanych alfabetycznie albo według liczby poświadczeń w źródłach.