Co się składa na ElBiNo

Bazę źródłową ElBiNo tworzy ponad 70 źródeł opublikowanych w latach 1990–2016. Są to:

  • słowniki poprawnościowe (np. Wielki słownik poprawnej polszczyzny pod redakcją Andrzeja Markowskiego, Mały słownik wyrazów kłopotliwych oraz Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych Mirosława Bańko),

  • tradycyjne poradniki językowe (np. autorstwa Andrzeja Markowskiego, Jerzego Bralczyka, Jana Miodka, Ewy Kołodziejek),

  • czasopisma „Poradnik Językowy” i „Język Polski”,

  • zasoby akademickich i nieakademickich poradni językowych,

  • profesjonalne blogi językowe oraz portale o charakterze poradnianym (np. blog profesor Ewy Kołodziejek w „Kurierze Szczecińskim”, blog profesora Jerzego Bralczyka, strona „Obcy język polski” Macieja Malinowskiego),

  • archiwa korespondencji tradycyjnej i zapytań telefonicznych zgromadzonych w dokumentacji poradni językowych uczestniczących w projekcie.