Dla kogo ElBiNo

Baza ElBiNo przyda się nie tylko twórcom przyszłego słownika internetowego na etapie opracowania poszczególnych haseł (sporządzania artykułów o charakterze normatywnym). Ufamy, że będzie ona stanowić wartościową dokumentację zmian w języku w ostatnich dwóch dziesięcioleciach także dla badaczy normy i kodyfikacji polszczyzny.

ElBiNo jest zbiorem praktycznych wskazówek, w którym zwykły użytkownik języka może poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące znaczenia, wymowy, odmiany wyrazu, jego łączliwości leksykalnej i składniowej czy nacechowania stylistycznego. Narzędzie pozwoli także rozwiać wątpliwości komunikacyjne czy pragmatyczne.

Dla językoznawców normatywistów, a także dla innych osób zawodowo zajmujących się normą językową (np. redaktorów merytorycznych, historyków języka, badaczy współczesnego systemu językowego), interesujące mogą być nie tylko leksykograficzne i poradnikowe ślady kodyfikacji normy językowej z ostatnich 25 lat, lecz także zmiany normy i kodyfikacji językowej w perspektywie historycznej.

Chcielibyśmy, aby baza ElBiNo była pomocna również w badaniach diachronicznych. Właśnie dlatego planujemy jej uzupełnienie o źródła dawniejsze. W przygotowywanym projekcie ElBiNo Diachronia, który mamy nadzieję realizować w kolejnych latach, chcemy w analogiczny sposób wykorzystać poradniki i słowniki, które ukazały się przed rokiem 1990. Takich źródeł mamy ponad 60.